Elever

ELEV

Som ejendomsservicetekniker arbejder du bl.a. i boligbyggerier, på skoler, rådhuse, plejehjem, sports- og idrætsanlæg og i private erhvervsvirksomheder.

Du udfører typisk praktiske opgaver som drift og vedligeholdelse af bygninger og områder omkring bygninger.

Fælles for jobbene i ejendomsserviceområdet er, at du skal kommunikere med og servicerer brugere og beboere.

Afhængig af din alder og tidligere afsluttet skoleuddannelse er der forskellige mulige veje ind i en erhvervsuddannelse.

I oversigten kan du se hvilke.

 

Grafisk overblik over de forskellige indgange til erhvervsuddannelser og deres opbygning
Grafisk overblik

Rul til toppen
sus-udd.dk