Godkendelse til læreplads

GODKENDELSE TIL LÆREPLADS

Virksomheden skal godkendes som egnet lærested.
Som virksomhed skal du opfylde de fastsatte kriterier for at bliver godkendt. Det faglige Udvalg for ejendomsserviceteknikeruddannelsen har fastsat disse, for at sikre at eleverne får en god og bred oplæring.

Du finder kriterierne her: Kriterier

For at blive godkendt, skal du udfylde et oplysningsskema, som skal sendes til sekretariatet, SUS.

Du finder oplysningsskemaet i højre side under blanketter.

Når din elev er færdig med sin uddannelse, er det virksomhedens opgave at udfylde den afsluttende erklæring om oplæring og sende den til Det Faglige Udvalg for ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Den finder du i højre side under blanketter.

Læs mere om dette under punktet ”erklæring om oplæring”.

Rul til toppen
sus-udd.dk