Lærepladsaftale

LÆREPLADSAFTALE

Når et lærested er blevet godkendt af Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere, kan lærestedet og en kommende elev indgå en aftale om oplæring. Der udarbejdes en skriftlig aftale, som begge parter underskriver. Aftalen sendes til den skole, der skal varetage skoleuddannelsen for eleven.

OBS. tag skolen med på råd, når aftalen indgås, så uddannelsens varighed kommer til at passe med terminen for den afsluttende prøve/svendeprøven

Kontrakten og vejledning kan hentes via nedenstående link:

Lærepladsaftale samt vejledning til udfyldelse af denne

Rul til toppen
sus-udd.dk