Tvister mellem virksomhed og elev

Tvister mellem virksomhed og elev

Procedure for behandling af tvister mellem virksomhed og elev

Opstår der en tvist mellem virksomheden og eleven i forbindelse med uddannelsen til enten frisør eller kosmetiker, er det muligt at få hjælp til at udrede tvisten. Hvis den forudrettede part ønsker at forfølge sagen, står der i EUD-lovens § 63, stk. 1, at Det faglige udvalg under Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere (udvalget) skal forsøge at tilvejebringe et forlig mellem parterne.

Der skelnes mellem to typer møder hhv. kontrolbesøg og mæglingsmøder. Kontrolbesøg omhandler elever, der stadig er ansat i virksomheden. Mæglingsmøder omhandler elever, der ikke er ansat i virksomheden mere.

Udvalget har fastlagt følgende retningslinjer for sagsbehandlinger i Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere i forbindelse med såvel kontrolbesøg som mæglingsmøde.

Når en sag, efter henvendelse fra den forurettede part, er oprettet i Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere, fremsendes en dato for kontrolbesøg/mæglingsmøde – med et varsel på mindst 2 uger fra indkaldelsen.

Såfremt en af parterne ikke kan deltage den udmeldte dato, tilbydes en ny dato. Det er ikke muligt at flytte den 2. udmeldte dato, for ikke at forhale sagsgangene.

Til mødet vil to repræsentanter fra udvalget deltage – en fra Danmarks Organisation for selvstændige Frisører og Kosmetikere, dofk og en fra Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund, DFKF.

Mødet kan omhandle:

  • Om faglig forsvarlig oplæring finder sted.
  • Hjælp til løsning af opståede tvister mellem parterne.
  • Overenskomstmæssige sager.
Rul til toppen
sus-udd.dk