Spørgsmål/svar

Spørgsmål og Svar

3 år hvis du kommer direkte fra 9. el ler 10. klasse – ellers 2½ år Læs mere om uddannelsen her.

20 uger på grundforløbet + 28 ugers skoleforløb fordelt over 2 på hovedforløbet.

Læs mere om uddannelsen her.

Når du er færdig på grundforløbet og skal ud på dit lærestedet. Der vil du veksle mellem at være på lærestedet og på skoleforløb. Du vil i alt være på lærestedet i ca. 1 år og 5 måneder.

Du skal i praktik (oplæring) enten lige efter grundforløbet eller du kan starte direkte på klinikken i en Ny mesterlære.

Læs mere her.

Uddannelsen er primært en praktisk uddannelse. Dog er der nogle teoretiske fag, hvor der er noget, som skal læses.

Først skal du lære al teorien om huden og kroppens opbygning mv.

Derefter øver du på klassekammerater, før du får lov til at have modeller eller kunder.

Det sidste skoleforløb afsluttes med at du skal til en svendeprøve, som afvikles på 1 dag.

Læs mere om svendeprøven her.

Drømmer du om at komme på eventyr i udlandet?

Under din uddannelse til kosmetiker har du mulighed for at bo og arbejde i udlandet gennem PIU-ordningen og få en oplevelse for livet! Find mere information om ophold i udlandet under kosmetikeruddannelsen.

Ja, det vil du.

Læs mere om elevsatser i overenskomsten på området her.

Læs mere om elevsatser i overenskomsten på området her.

Du får SU på grundforløbet, hvis du er 18 år og er startet uden en uddannelsesaftale, men via en kvoteplads.

Læs mere om elevsatser i overenskomsten på området her.

Du kan enten lave en aftale med en klinik om en elevplads eller du kan starte på en kvoteplads på skolen.

Ansøgning til GF2 – kvoteplads: Der kan være uddannelsesstart flere gange om året, typisk august og januar. Kontakt skolen eller tjek skolens hjemmeside for at få information om frist for ansøgning om kvoteplads. Du ansøger via  Optagelse.dk.

Find skolerne her.

Skolen hjælper gerne når du er startet på GF2, men det kræver en aktiv indsats af dig at søge og få en læreplads.

Se alle godkendte oplæringsvirksomheder.

Du kan finde kosmetikeruddannelsen på erhvervsskoler København, Odense og Aalborg.

Se oversigten over erhvervsskoler med kosmetikeruddannelse

Hvis du har mere end fem kvarters transporttid mellem dit hjem og den erhvervsskole, hvor du er blevet optaget, kan du søge om plads på et skolehjem.

Læs mere om skolehjem her.

Det er rimeligt nemt at få arbejde, når du er udlært. Arbejdsledigheden er ligger på landsgennemsnittet, men der er brug for faglærte kosmetikere, da der er en del med korte kurser i branchen.

Du kan arbejde inden for mange forskellige områder, når du er udlært. Du kan blive ansat i en klinik, blive selvstændig med egen klinik, arbejde i mediebranchen, arbejde i udlandet, arbejde som fagteknikker i kosmetik/farvevirksomheder mv.

Læs mere her.

Rul til toppen
sus-udd.dk