Godkendelse af læreplads

GODKENDELSE AF LÆREPLADS

En virksomhed skal godkendes til at oplære elever inden for en erhvervsuddannelse.

Før en uddannelse på begyndes udfyldes et godkendelsesskema, der sendes til Det Faglige Udvalg.

Udvalget godkender virksomheden som lærested, hvis kriterierne for dette er opfyldt.

Information om kriterier for godkendelse som lærested for en serviceassistentelev kan hentes her:
Kriterier for godkendelse af lærepladser til serviceassistent 2022

Skema til brug for godkendelse af lærested kan hentes her:
Ansøgningsskema om godkendelse Rengøringstekniker
Ansøgningsskema om godkendelse Virksomheder
Ansøgningsskema om godkendelse Hospitalsservice

Tillæg til ansøgningsskema:
Tillæg til ansøgningsskema til godkendelse – koncerngodkendelse

Rul til toppen
sus-udd.dk