Skoleoplæring

SKOLEOPLÆRING

Du skal fra afslutningen af grundforløbet og under hele skoleoplæringsforløbet opfylde egnethedsbetingelserne, de såkaldte EMMA-kriterier. Du skal således være Egnet, Mobil geografisk, Mobil fagligt og Aktiv lærepladssøgende, jf. lovens § 66 c.

Skolen skal både under og efter afslutningen af grundforløbet vejlede om realismen i egnethed for den eller de uddannelser, den enkelte ønsker, og om ordningen i øvrigt.

Gennemfører du grundforløbet på enten frisør eller kosmetikeruddannelsen – de udbydes begge med skoleoplæring, har du garanti for, at du kan gennemføre hele uddannelsen, hvis du opfylder kravene om egnethed, geografisk mobilitet og aktiv lærepladssøgning (EMMA-kriterierne).

Link til pdf om skoleoplæringen:
Håndbog om skoleoplæringsordningen

Rul til toppen
sus-udd.dk