Konferencemateriale – Ejendomsservice

Ejendomsservice

Materiale fra  konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ved ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Program
Program mv. d. 6. og d. 7. november 2023

Praktisk planlægning og gennemførelse af oplæring
 v/Jeannette Pagh Schüler, teknisk direktør ved BO-VEST og   Adam Tødt Olsen, ejendomsservicetekniker ved BO-VEST
Praktisk planlægning og gennemførelse af oplæring

v/Jesper Nielsen, ejendomsmester, Civica
Uddannelse af ejendomsserviceteknikere i Civica

AUB-initiativer 2022
v/Mette Nissen Pedersen, Essens Kommunikation
Bliv ejendomsservicetekniker og stå stærkt som faglært

AUB-initiativer 2023 og fremefter
v/Hanne Hvitfeld Hansen, projektleder, SUS
Lærepladsunderstøttende tiltag – projekter – 2022 og frem

Hvad er ventilation i dag og hvad forventer vi af fremtidens ventilation
v/Vivian Johman, VVS & Energi, Wissenberg A/S
Hvad er ventilation i dag og hvad forventer vi af fremtiden

 

 

 

 

 

Rul til toppen
sus-udd.dk