Undervisningsmateriale – Rengøring og service

Rengøring og service

Undervisningsmaterialer

Arbejdsmiljø og førstehjælp ved rengøringsarbejde, november 2019

Brugs og boligtekstiler – Vask og efterbehandling

Brugs og boligtekstiler – Fibre og fiberidentifikation

Daglig erhvervsrengøring for F/I, juni 2017

Ergonomi i rengøringsarbejdet, december 2016

Grundlæggende rengøringshygiejne, juni 2020/2022

Hospitalshygiejne

Hygiejne på skoler og insitutioner, juni 2020/2022

Kvalitet i Rengøring, december 2015

Materialekendskab og rengøringskemi, februar 2022

Mikrofiber, december 2013

Hospitalshygiejne, maj 2022

Måling og vudering af rengøringskvalitet, januar 2020

Oliebehandlede gulve, februar 2022

Optimering af rengøringsmetoder og arbejdsgange, december 2018

Overflader

Planlægning, januar 2017

Personlig planlægnig af rengøringsarbejdet, december 2017

Polishbehandlede gulve, januar 2017

Redskaber

Ren og vedligehold af boligtekstiler 2022

Rengøring af overflader, december 2016

Rengøring af ren rum, januar 2013

Rengøring af specifikke fødevarevirksomheder og storkøkkener, december 2016

Rengøring og jobprofiler rapport, november 2010

Rengøringsmidler og materialekendskab, februar 2014

Rengøringsudstyr og -metoder, december 2021

Service i rengøringsarbejdet, januar 2020

Sikkerhed i rengøringsarbejder, december 2016

Undervisning af tosprogede i rengøringsbranchen, januar 2010

Brugs- og boligtekstiler, Fiber og Fiberidentifikation

Rengøringsmetodefilm – Youtube

Daglig erhvervsrengøring

Rengøringsspil

Skadeservice

Professional Cleaning

Metodefilm, rengøring – Youtube

Rul til toppen
sus-udd.dk