Godkendelse til læreplads

GODKENDELSE AF LÆREPLADS

Virksomheden skal godkendes som egnet lærested.
Som virksomhed skal du opfylde de fastsatte kriterier for at bliver godkendt. Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere har fastsat disse, for at sikre at eleverne får en god og bred oplæring.

Du finder kriterierne her

Godkendelse af virksomheder til ansættelse af kosmetikerelever

For at en virksomhed kan blive godkendt til at ansætte elever, skal virksomhedsejeren være uddannet.

  • kosmetiker eller
  • kosmetolog fra Cidesco eller Nordsjællands Kosmetologskole.

Til de tre ovenstående uddannelser er der ingen krav om erhvervserfaring efter endt uddannelse, da nyuddannede kan blive virksomhedsgodkendt.

Andre kosmetologuddannelser vil blive vurderet individuelt – ud fra den enkelte uddannelse og efterfølgende erhvervserfaring inden for faget.

Hvis en virksomhed udelukkende har e-learnings kosmetologkurser, vil denne ikke blive godkendt.

Der skal altid, når der ansøges om godkendelse, sendes dokumentation på uddannelse med (inkl. læreplaner/pensum) dog ikke, hvis mesteren eller den ansatte er kosmetikeruddannet.

Hvis virksomhedsejeren ikke har en af de ovennævnte uddannelser, men derimod har en ansat med en af de 3 nævnte uddannelser, kan virksomheden godkendes. Godkendelsen gælder dog kun så længe den ansatte er i virksomheden.

Mesteren og ansatte skal være på fuld tid (dog kan godkendes på min. 35 timer).

To ansatte på deltid, kan også godkendes til én elev, hvis deres arbejdstid dækker en hel arbejdsdag, sådan at eleven ikke står alene i virksomheden.

En mester og en ansat kan hver have en elev. Når eleven er halvvejs i uddannelsesforløbet, kan søges om dispensation til en ekstra elev.

Virksomheder der ikke har haft elever i 5 år passiviseres. Mesteren skal derfor ansøge om godkendelse igen, hvis virksomheden ikke har haft elever i 5 år – fra sidste elevs afslutning af uddannelsesaftale.

For at blive godkendt, skal du udfylde et elektronisk ansøgningsskema, som sendes til sekretariatet SUS.
Link til ansøgningsskemaet finder du i højre side under blanketter – godkendelse af læreplads.

Dispensation til en ekstra elev

Når virksomhedens elev er halvvejs i uddannelsen, kan der gives dispensation af Uddannelsesudvalget til en ny elev. Der skal dog først ansøges og gives godkendelse til dispensationen af Uddannelsesudvalget.

Dispensationen til en ekstra elev er gældende med den konstruktion af antal faglærte og elever, der er i virksomheden på ansøgningstidspunktet. Der skal søges om dispensation igen, når virksomhedens elev(er) eller den kommende nye elev stopper eller er færdiguddannet og der ønskes at ansætte en ny ekstra elev, som overstiger antallet af elever pr. faglært.

Ansøgningsskema til dispensation til en ekstra elev finder du i højre side under blanketter – ansøgning om dispensation til en ekstra kosmetikerelev.

Når din elev er færdig med sin uddannelse, er det din opgave som mester at udfylde den afsluttende erklæring om oplæring og sende den til Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere.

Eleven og skolen skal også have en kopi af den udfyldte blanket.

Eleven modtager ikke sit svendebrev, før vi har den afsluttende erklæring om oplæring.

Blanketten finder du i højre side under blanketter – afsluttende erklæring om oplæring.

Læs mere om dette under punktet ”erklæring om oplæring”.

Rul til toppen
sus-udd.dk