Godkendelse til læreplads

GODKENDELSE AF LÆREPLADS

Virksomheden skal godkendes som egnet lærested.

Som virksomhed skal du opfylde kriterier for at bliver godkendt. Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere har fastsat disse, for at sikre at eleverne får en faglig god oplæring.

Du finder informationer om oplæringsdelen af erhvervsuddannelsen til kosmetiker her

For at blive godkendt, skal du udfylde et elektronisk ansøgningsskema
Link til ansøgningsskemaet finder du i højre side under blanketter – godkendelse af læreplads.

Mestre, der ikke har haft elever i 5 år passiviseres. Mesteren skal derfor ansøge om godkendelse igen, hvis mesteren ikke har haft elever i 5 år – fra sidste elevs afslutning af uddannelsesaftale.

Vær opmærksom på, at der kan være op til 14 dages ekspeditionstid.

Forskellige typer godkendelser

Hvis det faglige udvalg vurderer, at din virksomhed ikke kan få en fuld godkendelse, fordi I ikke arbejder med alle opgaver inden for uddannelsen, er der mulighed for, at virksomheden kan få en begrænset godkendelse. En begrænset godkendelse indebærer, at eleverne skal udstationeres i en anden virksomhed, hvor de kan arbejde med de opgaver, som din virksomhed ikke arbejder med. En godkendelse kan også begrænse sig til at gælde en specifik elev.

Dispensation til en ekstra elev

Som udgangspunkt kan der ansættes én elev pr. faglært.  Når virksomhedens elev er halvvejs i uddannelsen, kan der gives dispensation af Uddannelsesudvalget til en ny elev. Der skal dog først ansøges og gives godkendelse til dispensationen af Uddannelsesudvalget.

Link til ansøgningsskemaet finder du i højre side under blanketter – dispensation til en ekstra elev.

Rul til toppen
sus-udd.dk