PRØVEN

Svendeprøvedisciplinerne offentliggøres senest 4 uger før svendeprøvens afvikling på hjemmesiden her.

Samtlige discipliner er udførligt beskrevet i bedømmelsesplanen.

Sammensætningen samt antallet af discipliner udarbejdes af Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere.

Disciplinerne løses inden for en varighed af max 16 timer og afvikles på 1-2 dage. Prøven udføres individuelt.

Prøven udføres individuelt.

Eleverne må anvende de tegneskabeloner, de er vant til at anvende på skolen.

Eleverne skal selv medbringe diagnosesedler og tegneskabeloner til svendeprøven.

Det er alene læremesteren/virksomheden, der fører eleven op til svendeprøven. Skolen har ingen indflydelse på svendeprøven. Når svendeprøven afholdes på skolen, skyldes det udelukkende, at svendeprøvekommissionen har lejet skolens lokaler.

Når en svendeprøve afvikles på skolen, er det ene og alene den udpegede tilforordnede fra svendeprøvekommissionen, der må være til stede under prøves afvikling. Skolens lærere må således ikke befinde sig i prøvelokalet. Svendeprøvekommissionen køber ved hver prøve en faglærer 4 timer til at være behjælpelig med forskellige gøremål, bl.a. produkter, hvis der skulle være mangel på disse. Tilstedeværelsen i prøvelokalet gælder også for denne lærer, og det er svendeprøvekommissionens tilforordnede, der klart bestemmer, hvor læreren befinder sig, når prøven afvikles.

Det må indskærpes, at når en svendeprøve afvikles, må skolens lærere ikke være til stede i prøvelokalerne.

Når uddannelsen afsluttes
Eleverne modtager deres gennemsnitskarakter på svendebrevet. Såfremt læremesteren ønsker at få tilsendt karaktererne, skal der indhentes en samtykkeerklæring fra eleven. Samtykkeerklæringen kan rekvireres ved at skrive til sus@sus-udd.dk

Vi vil herefter fremsende gennemsnitskaraktererne på en mail.

Rul til toppen
sus-udd.dk