Lærepladsaftale

LÆREPLADSAFTALE

Når et lærested er blevet godkendt af Det Faglige Udvalg, kan lærestedet og en kommende elev indgå en aftale om oplæring. Der udarbejdes en skriftlig aftale, som begge parter underskriver. Aftalen sendes til den skole, der skal varetage skoleuddannelsen for eleven.

OBS. tag skolen med på råd, når aftalen indgås, så uddannelsens varighed kommer til at passe med terminen for den afsluttende prøve.

Uddannelsesaftalen samt vejledning kan hentes via ministeriet hjemmeside:
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/praktik/uddannelsesaftaler/blanketter-til-uddannelsesaftale

Rul til toppen
sus-udd.dk