Elev i egen klinik

ELEV I EGEN KLINIK

Undervisningsministeriet har i april 2012 oplyst, at oplæring på et lærested i en erhvervsuddannelse foregår på grundlag af en uddannelsesaftale, som indgås mellem en elev og en virksomhed, der er godkendt hertil af det faglige udvalg, jf. erhvervsuddannelseslovens § 31, stk. 1, sammenholdt med § 48, stk. 1, hvoraf det tillige fremgår, at en uddannelsesaftale er en betingelse for uddannelsens gennemførelse.

Dermed kan ejeren af en virksomhed ikke indgå aftale med sig selv – eller med en ansat i sin egen virksomhed som “læremester”. Loven forudsætter at eleven er ansat i virksomheden, og at “læremesteren” er elevens arbejdsgiver.

Elev i egen virksomhed

Rul til toppen
sus-udd.dk