Referencegrupper

Referencegrupper

Referencegrupper i Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat (SUS) varetager uddannelsesmæssige interesser inden for arbejdsmarkedsuddannelse (AMU).

Referencegrupperne er nedsat under Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg og består af arbejdsmarkedets parter med interesse for de specifikke fagområder. Udvalgene er paritetisk sammensat og udpeges for en fireårig periode (kommunalvalg perioden).

Referencegruppernes kompetencer er bl.a. at beskrive udviklingstendenser i de specifikke brancher og afgive indstilling om uddannelsesbehov med henblik på at udvikle, ajourføre og kvalitetssikre uddannelser inden for AMU.

Referencegrupperne udarbejder tillige indstillinger om udbud af AMU på uddannelsesinstitutionerne.

Rul til toppen
sus-udd.dk