Skoleprøve

SKOLEPRØVE

Afsluttende skoleprøve
Som afslutning på trin 1 profil tandtekniker i fast protetik eller profil tandtekniker i aftagelig protetik afholder skolen en prøve, som består af en skriftlig prøve og en praktisk prøve.

Den skriftlige prøve består af 100 spørgsmål.

Den praktiske prøve består af 4-5 delopgaver, der trækkes fra en pulje.

Som afslutning på trin 2 speciale aftagelig protetik eller fast protetik afholder skolen ligeledes en skoleprøve.

Prøven består af en skriftlig prøve og en praktisk prøve. Den skriftlige prøve består af 100 spørgsmål og den praktiske prøve består af 4-5 delopgaver, der trækkes fra en pulje.

Da prøven afholdes i skoleperioden, er det skolen, der tilrettelægger alt det praktiske, herunder dato for prøvens afholdelse, planlægning af tidsplan, censorlister, samt alt det praktiske omkring prøvens afvikling. Alle omkostninger i forbindelse med dette er skolens.

Rul til toppen
sus-udd.dk