Uddannelsen

UDDANNELSEN

Uddannelsen til Serviceassistent er en bred og varieret uddannelse.

Uddannelsen er trindelt, så du kan blive Rengøringstekniker (trin 1), hvor du varetager forskellige rengøringsopgaver under hensyntagen til hygiejne og miljø.

Serviceassistent (trin2) er opdelt i to specialer. På virksomhedsspecialet varetager man udover rengøring, opgaver som kopiering, tilberedning af lettere retter, mødeforberedelse og andre serviceopgaver.

På hospitalsspecialet varetager man udover rengøring, opgaver som transport og forflytning af patienter, anretning og servering af mad og andre serviceopgaver.

Her kan man se, hvordan uddannelsen er opbygget:

Grundforløb GF 2 Hovedforløb
Trin 1 Rengøringstekniker Trin 2 Serviceassistent
Skole 20 uger Oplæring i
virksomheden
Skole
6 uger
Oplæring i
virksomheden
Skole
6 uger
Oplæring i
virksomheden
Skole
6 uger
Oplæring i
virksomheden
Skole
6 uger

Fag i uddannelsen til serviceassistent
Link til dokument:
Fag i uddannelse – 1/8-2020

Faktabladene retter sig mod elever og virksomheder. Her kan man få et kort overblik over uddannelsens varighed, struktur og indhold.

Der er desuden links til sider, hvor man kan få mere viden.

Faktablade om uddannelsen
Faktablad, elev 2022
Faktablad, virksomhed 2022

Rul til toppen
sus-udd.dk