Udvalg

UDVALG

Uddannelsesudvalg i Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat (SUS) varetager uddannelsesmæssige interesser for serviceerhvervene i forhold til det offentlige uddannelsessystem inden for både erhvervsuddannelse (EUD) og arbejdsmarkedsuddannelse (AMU).

Uddannelsesudvalgene er jf. lovgivningen nedsat af arbejdsmarkedets parter med interesse for de specifikke fagområder. Udvalgene er paritetisk sammensat og udpeges for en fireårig periode (kommunalvalg perioden).

Rul til toppen
sus-udd.dk