Efteruddannelse / AMU

EFTERUDDANNELSE / AMU

Det er muligt at gennemføre efteruddannelse (AMU) inden for frisør.

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) er uddannelser med en forholdsvis kort varighed, der er specifikt målrettet frisørbranchen. Arbejdsmarkedsuddannelserne er således erhvervsrettede, og altid vinklet mod arbejdsmarkedet.

Efteruddannelse (AMU) for frisør findes bl.a. i den fælles kompetencebeskrivelse (FKB), der indeholder en beskrivelse af frisørområdet og indeholder en liste over hvilke kurser, der er tilknyttet fagområdet.

Fælles kompetencebeskrivelse
2660 Pleje af hår, hud og negle

På voksenuddannelse.dk finder du oplysninger om efteruddannelse (AMU). Du kan her finde information om kursernes indhold, varighed og økonomi.  Desuden kan du se, hvor i landet kurserne udbydes, og du kan tilmelde dig direkte på siden.

Voksenuddannelse.dk
På voksenuddannelse.dk findes oplysninger om efteruddannelse (AMU) inden for frisørfaget.

Tilmelding til kurserne kan foregå via siden Søg Voksenuddannelse

Rul til toppen
sus-udd.dk