Skoleprøve

SKOLEPRØVE

Skoleprøver i Frisørfaget.
Der afholdes en skoleprøve for elever der går på 8. skoleperiode.

Prøve består af en praktisk prøve i den 8. skoleperiode efter § 11 i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelse. Da prøven afholdes i skoleperioden er det skolen, der tilrettelægger alt det praktiske, herunder dato for prøvens afholdelse, planlægning af tidsplan, samt alt det praktiske omkring prøvens afvikling. Alle omkostninger i forbindelse med dette er skolens, men omkostningerne i forbindelse med de udpegede censorer – 1 arbejdstager og 1 arbejdsgiver, påhviler Frisørfagets Svendeprøvekommission.

Bedømmelseskriterier til skoleprøven kan hentes her:
Frisørfagets bedømmelsesplan 2021
Indberetningsskema af skoleprøvekarakterer – vægtning 65-35

Bedømmelse Vandondulation
Bedømmelse Jernkrøl-Moderne styling
Bedømmelse Trend dameklip
Bedømmelse Herre maskulin formtørring
Bedømmelse Bølgefrisure uden skilning
Bedømmelse Bombage
Bedømmelse Herre maskulin klipning
Bedømmelse Bølgefrisure med skilning

Rul til toppen