Skoleprøve

SKOLEPRØVE

Skoleprøver i Frisørfaget.
Der afholdes en skoleprøve for elever der går på 8. skoleperiode.

Prøve består af en praktisk prøve i den 8. skoleperiode efter § 11 i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelse. Da prøven afholdes i skoleperioden er det skolen, der tilrettelægger alt det praktiske, herunder dato for prøvens afholdelse, planlægning af tidsplan, samt alt det praktiske omkring prøvens afvikling. Alle omkostninger i forbindelse med dette er skolens, men omkostningerne i forbindelse med de udpegede censorer – 1 arbejdstager og 1 arbejdsgiver, påhviler Frisørfagets Svendeprøvekommission.

Bedømmelseskriterier til skoleprøven kan hentes her:
Frisørfagets bedømmelsesplan 2022
Indberetningsskema af skoleprøvekarakterer – vægtning 65-35
Retningslinjer til afholdelse af skoleprøven

Bedømmelse Vandondulation Skoleprøve

Bedømmelse Dameklip Skoleprøve

Bedømmelse Formtørring af bølgefrisure med og uden skilning

Bedømmelse Herre maskulin klipning

Bedømmelse Jernkrøl

Bedømmelse maskulin form

 

Rul til toppen