Skoleprøve

SKOLEPRØVE

Skoleprøver i Frisørfaget.
Der afholdes en skoleprøve for elever der går på 8. skoleperiode.

Prøven består af en praktisk prøve i den 8. skoleperiode efter § 11 i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelse. Da prøven afholdes i skoleperioden afvikles prøven i samarbejde mellem skolen, og uddannelsesudvalget. Det er skolen der tilrettelægger alt det praktiske, herunder dato for prøvens afholdelse, planlægning af tidsplan, samt alt det praktiske omkring prøvens afvikling. Alle omkostninger i forbindelse med dette er skolens, men omkostningerne i forbindelse med de udpegede censorer – 1 arbejdstager og 1 arbejdsgiver, påhviler Frisørfagets Svendeprøvekommission.

Disciplinerne til svendeprøven, frigives her på siden 4 uger før afholdelse af første svendeprøvedag på landsplan.

Bedømmelseskriterier til skoleprøven kan hentes her:

Frisørfagets bedømmelsesplan 2024
Indberetningsskema af skoleprøvekarakterer – vægtning 65-35
Retningslinjer til afholdelse af skoleprøven

Bedømmelse Dameklip 2023
Bedømmelse Herre maskulin formtørring – 2023
Bedømmelse Jernkrøl-moderne styling 2022
Bedømmelse maskulin klipning 2022
Bedømmelse Vandondulation 2022
Bølgefrisure med og uden skilning 2022
Bedømmelse Bombage 2022

Rul til toppen
sus-udd.dk