Godkendelse til læreplads

GODKENDELSE TIL LÆREPLADS

Virksomheden skal godkendes som egnet lærested.
Som virksomhed skal du opfylde de fastsatte kriterier for at bliver godkendt. Det faglige Udvalg for tandteknikeruddannelsen har fastsat disse, for at sikre at eleverne får en god og bred oplæring.

Du finder kriterierne her:
Kriterier for godkendelse 2022

For at blive godkendt, skal du udfylde et godkendelsesskema, som skal sendes til sekretariatet, SUS.

Du finder lærepladsgodkendelsesskemaet i højre side under blanketter.

Når din elev er færdig med sin uddannelse, er det virksomhedens opgave at udfylde den afsluttende erklæring om oplæring og sende den til Tandteknikerfagets Faglige Udvalg.

Du finder punktet ”erklæring om oplæring” i højre side under blanketter.

Rul til toppen
sus-udd.dk