Dispensation til en ekstra elev

DISPENSATION TIL EN EKSTRA ELEV

Dispensation til en ekstra elev

Når virksomhedens elev er halvvejs i uddannelsen, kan der gives dispensation af Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere, til at ansætte yderligere en ny elev. Der skal dog først ansøges og gives godkendelse til dispensationen af Uddannelsesudvalget.

Dispensationen til en ekstra elev er gældende med den konstruktion af antal faglærte (4-årig frisøruddannelse) og elever, der er i virksomheden på ansøgningstidspunktet. Der skal søges om dispensation igen, når virksomhedens elev(er) eller den kommende nye elev stopper eller er færdiguddannet og der ønskes at ansætte en ny ekstra elev, som overstiger antallet af elever pr. faglært. 

En ny udlært faglært skal have 1 års erfaring, før der kan søges om dispensation til elev nr. 2.
Ansøgningsskema til dispensation til en ekstra elev finder du i højre side under blanketter – ansøgning om dispensation til en ekstra frisørelev.

Rul til toppen
sus-udd.dk