Dispensation til en ekstra elev

DISPENSATION TIL EN EKSTRA ELEV

Dispensation til en ekstra elev

Som udgangspunkt kan der ansættes én elev pr. faglært.  Når virksomhedens elev er halvvejs i uddannelsen, kan der gives dispensation af Uddannelsesudvalget til en ny elev. Der skal dog først ansøges og gives godkendelse til dispensationen af Uddannelsesudvalget.

Link til ansøgningsskemaet finder du i højre side under blanketter – dispensation til en ekstra elev.

Rul til toppen
sus-udd.dk