Fællesudvalg

Fællesudvalg

Fællesudvalget er øverste myndighed i Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat, SUS.

Det er Fællesudvalgets opgave i henhold til de til enhver tid gældende regler og bestemmelser at opnå det mest optimale offentlige uddannelsesudbud til serviceerhvervene.

Fællesudvalget varetager, bl.a. sager vedrører flere uddannelsesområder og som har principiel eller overordnet karakter. Herunder det generelle samarbejde med VEU-Rådet og REU.

Rul til toppen
sus-udd.dk