Lærlinge under 25 år

LÆRLINGE UNDER 25 ÅR

Uddannelsen til tandtekniker består af et grundforløb et hovedforløb.

Kommer du direkte fra grundskolen eller året efter skal du starte på grundforløb 1 (GF1) – 20 uger.

  • Grundforløb 2 (GF2) – 20 uger (½ år).

GF1
Grundforløb 1 varer 20 uger (½ år). Når du begynder på grundforløbet, behøver du ikke at vide præcis, hvilken uddannelse, du vil gennemføre. Du får god tid til at afklare, hvilken uddannelse og jobområde du vil vælge.

Du kan læse mere om GF 1 her

GF2
GF2 varer normalt 20 uger (½ år).
Målet med undervisningen på GF2 er at give dig forudsætninger for at kunne gennemføre hovedforløbet.

På GF2 kommer du bl.a. til at beskæftige dig med grundlæggende opgaver inden for fremstilling af tænder i dentalporcelæn, digital fremstilling en tandkrone samt håndtering af fagets materialer og værktøjer.

Der er også undervisning i mere generelle grundfag som f.eks. dansk, engelsk og fysik samt brandbekæmpelse.
GF2 afsluttes med en grundforløbsprøve.

Læs mere om tandteknikeruddannelsen på dette link og se hvor grundforløbsskolerne ligger:

EUX
Det er muligt at gennemføre uddannelsen som EUX. Det betyder, at du kan gennemføre både en erhvervsuddannelse og en gymnasialuddannelse på samme tid. Du skal dog have flere grundfag, hvor af nogle skal afsluttes på et højere niveau, end de der alene er i erhvervsuddannelsen og varigheden for den samlede uddannelse er længere.

Du skal have følgende grundfag i EUX-grund-forløbet: dansk, engelsk, samfundsfag, matematik og teknologi.

Hovedforløbet
Hovedforløbet består både af både oplæring og 60 ugers skoleundervisning. Hovedforløbet varer 3 år.

Uddannelsen er en vekseluddannelse, hvor der skiftes mellem skoleforløb og oplæring.
På hovedforløbet bygges der ovenpå det grundlæggende niveau fra GF2.

Din uddannelse afsluttes med en skoleprøve, hvor du viser, hvad du har lært igennem hele dit uddannelsesforløb.

Struktur
Her kan man se, hvordan uddannelsen er opbygget:

Grundforløb Hovedforløb
GF 2 Hovedforløb, trin 1 Hovedforløb, trin 2
Skole 20 uger Oplæring i virksomheden Profil Oplæring i virksomheden Profil Speciale Oplæring i virksomheden Speciale
½ år Tandtekniker fast protetik 20 uger ½ år Tandtekniker fast protetik 20 uger Aftagelig protetik 10 uger ½ år Aftagelig protetik 10 uger
½ år Tandtekniker fast protetik 20 uger ½ år Tandtekniker fast protetik 20 uger Aftagelig protetik 10 uger ½ år Aftagelig protetik 10 uger

Adgangskrav
Kravet for at blive optaget på en erhvervsuddannelse, som gælder både unge og voksne, er at du har mindst 02 i dansk og matematik fra folkeskolens afgangseksamen.

Kravet fraviges, hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Rul til toppen
sus-udd.dk