Svendeprøve

SVENDEPRØVE

En svendeprøve er en prøve, hvor eleven fagligt afprøves i den oplæring eleven har modtaget på lærestedet.

Førend eleven kan gå op til svendeprøve, skal der være udstedt et skolebevis. Skolebeviset udstedes af skolen efter sidste skoleophold, og tilkendegiver, at eleven har bestået skoledelen i henhold til målene i bekendtgørelsen.

 

En svendeprøve er en prøve, hvor eleven skal fagligt afprøves i den undervisning eleven har modtaget i praktikperioderne.

Førend eleven kan gå op til svendeprøve, skal der være udstedt et skolebevis. Skolebeviset udstedes af skolen efter sidste skoleophold, og tilkendegiver, at eleven har bestået skoledelen i henhold til målene i bekendtgørelsen.

Rul til toppen
sus-udd.dk