Erklæring om oplæring

ERKLÆRING OM OPLÆRING

Løbende erklæringer om oplæring

Efter hver oplæringsperiode, skal virksomheden og eleven sammen udfylde en erklæring om oplæringen, der skal afleveres til skolenErklæringerne om oplæring finder du i højre side under blanketter – erklæring om oplæring.

De fleste skoler anvender logbog som kommunikationsværktøj mellem skolen og læreplads. I denne logbog er indskrevet erklæring om oplæring. I så fald skolen anvender logbog, skal der ikke indsendes denne særskilte blanket, som ligger her på SUS´ hjemmeside.

Når eleven er færdig med sin uddannelse

Når din elev er færdig med sin uddannelse, er det din opgave som mester at udfylde den afsluttende erklæring om oplæring og sende den til Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere.

Eleven og skolen skal også have en kopi af den udfyldte blanket.

Eleven modtager ikke sit svendebrev førend vi har den afsluttende erklæring om oplæring.

Blanketten finder du i højre side under blanketter – afsluttende erklæring om oplæring

Rul til toppen
sus-udd.dk