Godkendelse af læreplads

GODKENDELSE AF LÆREPLADS

Virksomheden skal godkendes som egnet lærested.
Som virksomhed skal du opfylde de fastsatte kriterier for at bliver godkendt. Det faglige Udvalg for frisør har fastsat disse, for at sikre at eleverne får en god og bred oplæring.

Du finder kriterierne her.

Godkendelsesprocedure:
Mesteren ansøger til at have en elev og hvis de kan opfylde målene for oplæring – godkendes de.

Mestre, der ikke har haft elever i 5 år passiviseres. Mesteren skal derfor ansøge om godkendelse igen, hvis mesteren ikke har haft elever i 5 år – fra sidste elevs afslutning af uddannelsesaftale.

Ved godkendelse er der følgende regler:

Mestre, der beskæftiger fagligt uddannet arbejdskraft med en dansk frisøruddannelse, kan ansætte 1 elev pr. faglært (4 årig frisøruddannelse).

Nyetablerede virksomheder, – også uden ansatte, kan ved ansøgning til Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere godkendes til 1 elev. Dog skal ejeren så have den 4-årige uddannelse.

For at blive godkendt, skal du udfylde et elektronisk ansøgningsskema, som sendes direkte til sekretariatet SUS.
Link til ansøgningsskemaet finder du i højre side under blanketter –  godkendelse af læreplads.

Dispensation til en ekstra elev

Når virksomhedens elev er halvvejs i uddannelsen, kan der gives dispensation af Uddannelsesudvalget til at ansætte yderligere en ny elev. Der skal dog først ansøges og gives godkendelse til dispensationen af Uddannelsesudvalget.

Dispensationen til en ekstra elev er gældende med den konstruktion af antal faglærte (4-årig frisøruddannelse) og elever, der er i virksomheden på ansøgningstidspunktet. Der skal søges om dispensation igen, når virksomhedens elev(er) eller den kommende nye elev stopper eller er færdiguddannet og der ønskes at ansætte en ny ekstra elev, som overstiger antallet af elever pr. faglært.

Ansøgningsskema til dispensation til en ekstra elev finder du i højre side under blanketter – ansøgning om dispensation til en ekstra frisørelev.

Når eleven er færdig med sin uddannelse.
Når din elev er færdig med sin uddannelse, er det din opgave som mester at udfylde den afsluttende erklæring om oplæring og sende den til Det Faglige Udvalg for Frisører og Kosmetikere.

Eleven og skolen skal også have en kopi af den udfyldte blanket.

Eleven modtager ikke sit svendebrev, før vi har den afsluttende erklæring om oplæring.

Blanketten finder du i højre side under blanketter – afsluttende erklæring om oplæring.

Rul til toppen