Godkendelse af læreplads

GODKENDELSE AF LÆREPLADS

Virksomheden skal godkendes som egnet lærested
Som virksomhed skal du opfylde de fastsatte kriterier for at bliver godkendt. Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere har fastsat disse, for at sikre at eleverne får en god og bred oplæring.

Du finder kriterierne her

Godkendelsesprocedure:
Mestre, der beskæftiger fagligt uddannet arbejdskraft med en dansk frisøruddannelse (4-årig frisøruddannelse), kan ansætte 1 elev pr. faglært.

Nyetablerede virksomheder, – også uden ansatte, kan ved ansøgning til Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere godkendes til 1 elev. Dog skal ejeren så have den 4-årige uddannelse.

Mesteren ansøger til at have en elev og hvis målene for oplæring kan opfyldes og der er faglærte ansat – kan virksomheden godkendes .

Mestre, der ikke har haft elever i 5 år passiviseres. Mesteren skal derfor ansøge om godkendelse igen, hvis mesteren ikke har haft elever i 5 år – fra sidste elevs afslutning af uddannelsesaftale.

For at blive godkendt, skal du udfylde et elektronisk ansøgningsskema, som sendes direkte til sekretariatet SUS
Link til ansøgningsskemaet finder du i højre side under blanketter –  godkendelse af læreplads.

Når din elev er færdig med sin uddannelse, er det din opgave som mester at udfylde den afsluttende erklæring om oplæring og sende den til Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere.

Eleven og skolen skal også have en kopi af den udfyldte blanket.

Eleven modtager ikke sit svendebrev, før vi har den afsluttende erklæring om oplæring.

Blanketten finder du i højre side under blanketter – afsluttende erklæring om oplæring.

Læs mere om dette under punktet ”erklæring om oplæring”.

 

Rul til toppen
sus-udd.dk