Uddannelsen

UDDANNELSEN

Uddannelsen til tandtekniker er en bred og varieret uddannelse.

Uddannelsen er trindelt. Du kan starte uddannelsen med profilen ”Tandtekniker i aftagelig protetik” og efterfølgende gennemføre specialet ”Fast protetik”.

Du kan også starte med profilen” Tandtekniker i fast protetik” og efterfølgende gennemføre specialet ”Aftagelig protetik”. Du har altså to mulige veje ind i uddannelsen.

I uddannelsen til tandtekniker lærer du at løse tandtekniske opgaver efter aftryk eller scanning. Du arbejder med materialer som gips, guld, acryl og porcelæn. Arbejdet kræver bl.a. teknisk snilde og sans for form og farve.

Du lærer også at bruge elektronisk udstyr som scanner, printer og øvrigt tandteknisk udstyr.

Uddannelsen veksler mellem skoleophold og ophold på en læreplads.

 

Her kan du se, hvordan uddannelsen er opbygget:

Grundforløb Hovedforløb
GF 2 Hovedforløb, trin 1 Hovedforløb, trin 2
Skole 20 uger Oplæring i virksomheden Profil Oplæring i virksomheden Profil Speciale Oplæring i virksomheden Speciale
½ år Tandtekniker fast protetik 20 uger ½ år Tandtekniker fast protetik 20 uger Aftagelig protetik 10 uger ½ år Aftagelig protetik 10 uger
½ år Tandtekniker fast protetik 20 uger ½ år Tandtekniker fast protetik 20 uger Aftagelig protetik 10 uger ½ år Aftagelig protetik 10 uger

Fag i uddannelsen til tandtekniker
Fag i uddannelsen – 1/8 2019
Fag i uddannelsen – 1/8 2020

 

Faktabladene retter sig mod henholdsvis lærlinge/elever og virksomheder. Her kan man få et kort overblik over uddannelsens varighed, struktur og indhold.

Der er desuden links til sider, hvor man kan få mere viden.

 

Faktablade om uddannelsen
Faktablad, elev
Faktablad, virksomhed 

 

Rul til toppen
sus-udd.dk