Lokale Uddannelsesudvalg

Lokale Uddannelsesudvalg

De lokale uddannelsesudvalg/LUU rådgiver skoler, der udbyder erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser

Skolen nedsætter skolerepræsentanter i udvalget og uddannelsens parter (dofk og DFKF) nedsætter udvalgsrepræsentanter i det lokale uddannelsesudvalg – i daglig tale kaldet LUU.

LUU består af et flertal af ligeligt repræsenterede arbejdsgivere og arbejdstagere fra det pågældende jobområde fra det lokale erhvervsliv, samt af skolerepræsentanter.

Som repræsentant i det lokale uddannelsesudvalg er du med til at sikre, at udvalget har indflydelse på frisør- og kosmetiker uddannelserne. I rådgiver skolen om de behov og kompetencer, som de lokale virksomheder har brug for.

Det er vigtigt, at du deler din faglige viden om branchen, nye teknologier og samfundsudviklingen med skolen.

Brug din indflydelse – sæt de punkter på dagsordenen, der er afgørende for frisør- og kosmetikeruddannelsernes kvalitet, og som betyder noget for det lokale arbejdsmarked.

Rul til toppen