Elever i egen salon

ELEV I EGEN SALON

Undervisningsministeriet har i april 2022 oplyst, at oplæring på et lærested foregår på grundlag af en uddannelsesaftale, som indgås mellem en elev og en virksomhed, der er godkendt hertil af det faglige udvalg, jf. erhvervsuddannelseslovens § 31, stk. 1, sammenholdt med § 48, stk. 1, hvoraf det tillige fremgår, at en uddannelsesaftale er en betingelse for uddannelsens gennemførelse.

Dermed kan ejeren af en virksomhed ikke indgå aftale med sig selv – eller med en ansat i sin egen virksomhed som “læremester”. Loven forudsætter at eleven er ansat i virksomheden, og at “læremesteren” er elevens arbejdsgiver.

Brev fra Undervisningsministeriet:
Elev i egen virksomhed

Rul til toppen
sus-udd.dk