Om SUS

OM SUS

Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat (SUS) er oprettet som en selvejende institution, og er ejet af parterne bag fagenes overenskomster.

Sekretariatets opgave er at servicere faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg i deres arbejde med at fastlægge det faglige indhold, varighed, struktur og mål på de forskellige erhvervs- og efteruddannelser inden for servicefagene.

SUS arbejder for at være på forkant med udviklingen af uddannelser, så de dækker arbejdsmarkedets behov, så eleverne bliver klædt på til fremtidens arbejdsmarked.

SUS arbejder også sammen med de lokale uddannelsesudvalg (LUU), uddannelsesinstitutioner, Børne- og Undervisningsministeriet og andre relevante aktører.

Rul til toppen
sus-udd.dk