Skoleprøve

SKOLEPRØVE

Afsluttende skoleprøver
Som afslutning på trin 1 rengøringsteknikere afholdes der en praktisk prøve. Prøven skal bestås inden trin 2.

Som afslutning på trin 2 serviceassistent afholdes ligeledes en skoleprøve. Der skal her fremstilles en skriftlig projektopgave i løbet af sidste skoleforløb, som fremlægges til eksamen. Desuden trækkes en praktisk prøve der udføres.

Da prøven afholdes i skoleperioden, er det skolen, der tilrettelægger alt det praktiske, herunder dato for prøvens afholdelse, planlægning af tidsplan, censorlister, samt alt det praktiske omkring prøvens afvikling. Alle omkostninger i forbindelse med dette er skolens.

Rul til toppen
sus-udd.dk