Ansøgning om dispensation til en ekstra frisørelev

ANSØGNING OM DISPENSATION TIL EN EKSTRA FRISØRELEV

Ansøgning om dispensation til en ekstra frisørelev

Når virksomhedens elev er halvvejs i uddannelsen, kan der gives dispensation af Uddannelsesudvalget til at ansætte yderligere en ny elev. Der skal dog først ansøges og gives godkendelse til dispensationen af Uddannelsesudvalget.

Dispensationen til en ekstra elev er gældende med den konstruktion af antal faglærte (4-årig frisøruddannelse) og elever, der er i virksomheden på ansøgningstidspunktet. Der skal søges om dispensation igen, når virksomhedens elev(er) eller den kommende nye elev stopper eller er færdiguddannet og der ønskes at ansætte en ny ekstra elev, som overstiger antallet af elever pr. faglært.

Rul til toppen
sus-udd.dk