Erklæring om oplæring

ERKLÆRING OM OPLÆRING

Løbende erklæringer om oplæring.
Efter hver oplæringsperiode, skal virksomheden og eleven sammen udfylde en erklæring om oplæringen, der skal afleveres til skolen.

Erklæringerne om oplæring findes her:

Rengøringstekniker
Erklæring om oplæring 1-2 rengøringstekniker

Virksomhedsservice
Erklæring om oplæring 1-4 serviceassistent Virksomhedsservice

Hospitalsservice
Erklæring om oplæring 1-4 serviceassistent hospitalsservice

Afsluttende erklæring om oplæring.
Når din elev er færdig med sin uddannelse, er det virksomhedens opgave at udfylde den afsluttende erklæring om oplæring og sende den til Det Faglige Udvalg for serviceassistent.

Eleven og skolen skal også have en kopi af den udfyldte blanket.

Du skal sende blanketten med ”sikkermail”. Du kan få en ”sikkermail” invitation ved at sende en mail til: sus@sus-udd.dk

Eleven modtager ikke sit uddannelsesbevis, før den afsluttende erklæring om oplæring er modtaget i SUS.

Blanketterne til de afsluttende erklæringer om oplæring finder du her:

Rengøringstekniker
Afsluttende Erklæring om oplæring Rengøringstekniker

Virksomhedsservice
Afsluttende Erklæring om oplæring Virksomhedsservice

Hospitalsservice
Afsluttende Erklæring om oplæring Hospitalsservice

Rul til toppen
sus-udd.dk