Erklæring om oplæring

ERKLÆRING OM OPLÆRING

Løbende erklæringer om oplæring.
Efter hver oplæringsperiode, skal virksomheden og eleven sammen udfylde en erklæring om oplæringen, der skal afleveres til skolen.

Erklæring om oplæring finder du i højre side under blanketter.

Afsluttende erklæring om oplæring.
Når din elev er færdig med sin uddannelse, er det virksomhedens opgave at udfylde den afsluttende erklæring om oplæring og sende den til Det Faglige Udvalg for serviceassistent.

Eleven og skolen skal også have en kopi af den udfyldte blanket.

Eleven modtager ikke sit uddannelsesbevis, før den afsluttende erklæring om oplæring er modtaget i SUS.

Blanketten til den afsluttende erklæring om oplæring finder du i højre side under blanketter.

Rul til toppen
sus-udd.dk