Elever

ELEV

Som Sikkerhedsvagter kan du komme til at arbejde indenfor mange forskellige områder. Du kan arbejde som fx ronderende vagt, servicevagt, stationære vagt eller arbejde på en kontrolcentral.
Fælles for jobbene i vagtsektoren er, at du ofte arbejder alene, og arbejdet kan foregå hele døgnet rundt inklusive helligdage og weekends.
Afhængig af din alder og tidligere afsluttet skoleuddannelse er der forskellige mulige veje ind i en erhvervsuddannelse.

I oversigten kan du se hvilke.

Grafisk overblik over de forskellige indgange til erhvervsuddannelser og deres opbygning
Grafisk overblik over erhvervsuddannelser og deres opbygning

 

Rul til toppen
sus-udd.dk