PRØVEN

Disciplinerne og bedømmelseskriterier offentliggøres senest 4 uger før svendeprøvens afvikling på hjemmesiden her.

Samtlige discipliner er udførligt beskrevet i bedømmelsesplanen.

Sammensætningen samt antallet af discipliner udarbejdes af Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere.

Disciplinerne løses inden for en varighed af max 8 timer. Prøven udføres individuelt.

De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes til svendeprøven.

Svendeprøven afholdes i samarbejde med skolen. Evt. spørgsmål til prøven stilles til skolen, som derefter retter henvendelse til det faglige udvalg –
att. Ole Knudsen klipin@outlook.dk

Svendeprøven for specialerne består af en prøve, hvor eleven vurderes i praktiske dicipliner. Eleven overhøres mundtligt af eksaminator og skuemestre, samt skriftligt i form af behandlingsprocedurerskemaer og øvrige bilag.

Prøven indeholder altid 1 disciplin med en tydelig profil i elevens speciale – kosmetiker med speciale i hud- og skønhedspleje eller kosmetiker med speciale i spa- og wellness behandling.

For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået alle grundfag, uddannelsesspecifikke fag, multiple choice prøven og svendeprøven.

Efter uddannelsesaftalens afslutning udsteder det faglige udvalg et svendebrev, som bliver tilsendt eleven.

Når uddannelsen afsluttes
Eleven modtager sin gennemsnitskarakter på svendebrevet. Såfremt læremesteren ønsker at få tilsendt karaktererne, skal der indhentes en samtykkeerklæring fra eleven . Samtykkeerklæringen kan rekvireres ved at skrive til sus@sus-udd.dk

Vi vil herefter fremsende gennemsnitskaraktererne på en mail.

Rul til toppen
sus-udd.dk