Elever under 25 år

ELEVER UNDER 25 ÅR

Uddannelsen til frisør består af et grundforløb og et hovedforløb.

Kommer du direkte fra grundskolen eller året efter skal du starte på grundforløb 1 (GF1) – 20 uger (½ år).

Ellers er der to måder du kan starter på.

  1. Grundforløb 2 (GF2) – 20 uger (½ år).
  2. Ny Mesterlære, hvor GF2 erstattes af praktisk oplæring i virksomhed, som du skriver uddannelsesaftale med. Ny Mesterlære kan vare op til 1 år.

GF1
Grundforløb 1 varer 20 uger (½ år). Når du begynder på grundforløbet, behøver du ikke at vide præcis, hvilken uddannelse, du vil gennemføre. Du får god tid til at afklare, hvilken uddannelse og jobområde du vil vælge.

Du kan læse mere om GF 1 her

GF2
GF2 varer normalt 20 uger (½ år).
Målet med undervisningen på GF2 er at give dig forudsætninger for at kunne gennemføre hovedforløbet.

På GF2 lærer du blandt andet at udøve hårvask på kunder, grundlæggende klippeteknikker, farveteknikker mv. Der er også undervisning i mere generelle grundfag som f.eks. dansk, design, afsætning og førstehjælp.
GF2 afsluttes med en grundforløbsprøve.

Læs mere om uddannelsen til frisør på dette link og klik her for at se, hvor grundforløbsskolerne ligger.

Kvoteplads
Elever uden uddannelsesaftale, kan ansøge om at blive optaget via en kvoteplads. Læs mere om kvotepladser på frisørskolen nær dig.

Ny Mesterlære
Ny mesterlære er den mest praksisrettede adgangsvej. Hvis du indgår en lærepladsaftale med en virksomhed, kan du gennemføre det første år af din uddannelse via praktisk oplæring i virksomheden, eventuelt med supplerende skoleundervisning.

Du opnår de samme slutmål for uddannelsen og har den samme erhvervskompetence. De lærer bare tingene på forskellige måder.

Hovedforløbet
Hovedforløbet består både af oplæring på et lærested og 40 ugers skoleundervisning. Hovedforløbet har en varighed af 3½ år.
Det er en vekseluddannelse, hvor der skiftes mellem skoleforløb og oplæring på et lærested.
På hovedforløbet bygges der ovenpå det grundlæggende niveau fra GF2.

Din uddannelse afsluttes med en svendeprøve, hvor du viser, hvad du har lært igennem hele dit uddannelsesforløb.

Struktur
Her kan man se, hvordan uddannelsen er opbygget:

Adgangskrav
Kravet for at blive optaget på en erhvervsuddannelse, som gælder både unge og voksne, er at du har mindst 02 i dansk og matematik fra folkeskolens afgangseksamen.

Kravet fraviges, hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Rul til toppen
sus-udd.dk