PRØVEN

Økonomi i forbindelse med svendeprøven

Gebyr for at deltage i svendeprøve ved ejendomsserviceteknikeruddannelsen er pr. 1. januar 2022 kr. 2900,00.

Gebyret afholdes af oplæringsvirksomheden og indhentes af Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat forud for prøvens afholdelse.

Svendebrevet vil blive sendt når gebyret og den afsluttende erklæring om oplæring er indsendt.

Skolerne opkræves et gebyr for de EUV1-elever, som ikke er tilknyttet en virksomhed, for deltagelse i svendeprøven.

Skolen kan søge om refusion af gebyret ved Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Opgaver i forbindelse med svendeprøven – rammer for projekt
Rammer for projekt – ejendomsserviceteknikeruddannelsen 2022

Rammer for projekt – ejendomsserviceteknikeruddannelsen 2023

Rul til toppen
sus-udd.dk