Uddannelsen

UDDANNELSEN

Uddannelsen til Ejendomsservicetekniker er en bred og varieret uddannelse.

Du lærer om drift og vedligeholdelse af bygninger, herunder om bygningernes varme- og ventilationsanlæg og lærer, hvordan man kan være med til at sikre en energirigtig og bæredygtig drift.

I uddannelsen lærer du også at pleje og vedligeholde udendørsområder, herunder vejledning af brugerne i affaldssortering.

Derud over lærer du, hvordan du servicerer de mennesker, der bor i eller benytter bygningerne.

Uddannelsen veksler mellem skoleophold og ophold på en læreplads.

 

Her kan du se, hvordan uddannelsen er opbygget:

Grundforløb GF 2 Hovedforløb
Skole 20 uger Oplæring i
virksomheden
Skole
6 uger
Oplæring i
virksomheden
Skole
6 uger
Oplæring i
virksomheden
Skole
6 uger
Oplæring i
virksomheden
Skole
6 uger

Fag i uddannelsen til ejendomsservicetekniker
Fag i uddannelse – 1/8-2019
Fag i uddannelse – 1/8-2023

Faktabladene retter sig mod henholdsvis lærlinge/elever og virksomheder. Her kan man få et kort overblik over uddannelsens varighed, struktur og indhold.

Der er desuden links til sider, hvor man kan få mere viden.

Faktablade om uddannelsen
Faktablad, elever 2023
Faktablad, virksomhed april 2023

Rul til toppen
sus-udd.dk