Godkendelse af læreplads

GODKENDELSE AF LÆREPLADS

En virksomhed skal godkendes til at oplære elever/lærlinge inden for en erhvervsuddannelse.

Før en uddannelse på begyndes udfyldes et godkendelsesskema, der sendes til Det Faglige Udvalg.

Udvalget godkender virksomheden som lærested, hvis kriterierne for dette er opfyldt.

Information om kriterier for godkendelse som lærested for en sikkerhedsvagtelev kan hentes her:
Kriterier for godkendelse 2021

Skema til brug for godkendelse af lærested kan hentes her:
Ansøgningsskema om godkendelse til sikkerhedsvagt

Rul til toppen
sus-udd.dk