Erklæring om oplæring

ERKLÆRING OM OPLÆRING

Løbende erklæringer om oplæring
Efter hver oplæringsperiode, skal virksomheden og eleven sammen udfylde en erklæring om oplæringen, der skal afleveres til skolen.

Erklæringerne om oplæring finder du i højre side under blanketter – erklæring om oplæring.

De fleste skoler anvender logbog som kommunikationsværktøj mellem skolen og læreplads. I denne logbog er indskrevet erklæring om oplæring. I så fald skolen anvender logbog, skal der ikke indsendes denne særskilte blanket, som ligger her på SUS´ hjemmeside

Afsluttende erklæring om oplæring
Når din elev er færdig med sin uddannelse, er det virksomhedens opgave at udfylde den afsluttende erklæring om oplæring og sende den til Uddannelsesudvalget for Frisører og Kosmetikere.

Eleven og skolen skal også have en kopi af den udfyldte blanket.

Du skal sende blanketten til: sus@sus-udd.dk

Eleven modtager ikke sit uddannelsesbevis, før svendeprøvegebyret er indbetalt og den afsluttende erklæring om oplæring er modtaget i SUS.

Blanketten til den afsluttende erklæring om oplæring finder du i højre side under blanketter.

Rul til toppen
sus-udd.dk