Spørgsmål/svar

Spørgsmål og Svar

4½ år hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse – ellers 4 år

Læs mere om uddannelsen her.

20 uger på grundforløb 2 + 40 ugers skoleforløb fordelt over 3½ år på hovedforløbet.

Læs mere om uddannelsen her.

Når du er færdig på grundforløbet og skal ud på dit lærestedet. Der vil du veksle mellem at være på lærestedet og på skoleforløb. Du vil i alt være på lærestedet i ca. 2 år og 8 måneder.

Du skal i praktik (oplæring) enten lige efter grundforløbet eller du kan starte direkte på salonen i en Ny mesterlære.

Læs mere her.

Uddannelsen er primært en praktisk uddannelse. Dog er der nogle teoretiske fag, hvor der vil være noget, som skal læses.

Først vil du først lære al teorien om forskellige klippeteknikker. Derefter øver du på øvelseshoveder, før du få lov til at klippe på modeller eller kunder.

Når dine skoleforløb er afsluttet, skal du til en svendeprøve, som afvikles over 2 dage.

Læs mere om svendeprøven her.

Drømmer du om at komme på eventyr i udlandet?

Under din frisøruddannelse har du mulighed for at bo og arbejde i udlandet gennem PIU-ordningen og få en oplevelse for livet! Find mere information om ophold i udlandet under frisøruddannelsen.

Ja, det vil du.

Læs mere om elevsatser i overenskomsten på området her.

Læs mere om elevsatser i overenskomsten på området her.

Du får SU på grundforløbet, hvis du er 18 år og er startet uden en uddannelsesaftale, men via en kvoteplads.

Læs mere om elevsatser i overenskomsten på området her.

Du kan enten lave en aftale med en salon om en elevplads eller du kan starte på en kvoteplads på skolen.

Ansøgning til GF2 – kvoteplads: Der kan være uddannelsesstart flere gange om året, typisk august og januar. Kontakt skolen eller tjek skolens hjemmeside for at få information om frist for ansøgning om kvoteplads. Du ansøger via  Optagelse.dk.

Find skolerne her.

Skolen hjælper gerne når du er startet på GF2, men det kræver en aktiv indsats af dig at søge og få en læreplads.

Se alle godkendte oplæringsvirksomheder.

Du kan finde frisøruddannelsen på erhvervsskoler i hele landet.

Se oversigten over erhvervsskoler med frisøruddannelse.

Hvis du har mere end fem kvarters transporttid mellem dit hjem og den erhvervsskole, hvor du er blevet optaget, kan du søge om plads på et skolehjem.

Læs mere om skolehjem her.

Det er nemt at få arbejde, når du er udlært. Arbejdsledigheden er meget lav og der er mangel på frisører.

Du kan arbejde inden for mange forskellige områder, når du er udlært. Du kan blive ansat i en salon, blive selvstændig med egen salon, arbejde i mediebranchen, arbejde i udlandet, arbejde som fagteknikker i kosmetik/farvevirksomheder mv.

Læs mere her.

Rul til toppen
sus-udd.dk